www.areal-eiendom.no Hovedside Sø. 17. jan. 2021
Meny

Postboks 421
8801 Sandnessjøenpost@areal-eiendom.no
www.areal-eiendom.no

Mardal Areal og Eiendomsrådgivning har kompetanse og leverer tjenester rundt eiendom, eiendommer, rettigheter, plikter, gjerdeplikt, bruksrett, prosjekt, kart, ortofoto, markslag, tomter, hyttetomter, konsesjon, deling, konsesjonslov, jordlov, plan- og bygningslov, odelslov, jordskifte, natur, kulturlandskap, miljøplan, ressursplan, reguleringsplan, kommuneplan, arealdel, planprogram, konsekvensutredning, tilskudd, produksjonstilskudd, miljøtilskudd, landbruk, jordbruk, skogbruk, veiledning, dispensasjon i Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen, Mo i Rana og Helgeland.Mardal Areal- & Eiendomsrådgivning er et konsulentfirma innen arealbruk og eiendomsutvikling. Firmaet ble etablert i 2004 og har kontorsted i Sandnessjøen. Virkeområde er hovedsakelig Helgeland. Det er for tiden ingen drift.

Aktuelt
Stilling i Statens vegvesen
[15.04.2007]
Pågående reguleringsarbeid
[23.10.2007]
www.areal-eiendom.no | www.mareal.no
web: info helgeland